Zde může být vaše reklama.
Sobota 13.7.
Svátek má Markéta
Menu

Pomohou potřebným Vláda schválila návrhy změn zákonů

Vláda schválila návrhy změn zákonů

foto: vlada.cz

02. 06. 2022 - 11:07

Vláda učinila na jednání první červnovou středu další důležitý krok k tomu, aby mohly nízko a středně příjmové rodiny s dětmi do 18 let dostat v létě od státu mimořádný příspěvek 5 000 korun na každé dítě. Schválila příslušný návrh zákona a spolu s ním i další tři návrhy novel v sociální oblasti, které mají mimo jiné zjednodušit zaměstnávání na zkrácené pracovní úvazky či zjednodušit administraci některých dávek státní sociální podpory. Schválila i změny na pozici náčelníka Generálního štábu Armády ČR či návrh na zjednodušení výstavby dočasného ubytování pro uprchlíky.

Nárok na jednorázový pětitisícový příspěvek na každé dítě budou mít ty rodiny, jejichž dítě bude do konce července letošního roku mladší 18 let a zároveň příjem rodiny za rok 2021 nepřesáhl jeden milion korun hrubého. Administrace příspěvku má být podle návrhu zákona co nejjednodušší, na základě čestného prohlášení. „Vláda dořešila některé legislativní detaily, které se týkají návrhu zákona o jednorázovém příspěvku na dítě, a formálně jsme tak stvrdili, že tyto rodiny budou mít nárok na mimořádný pětitisícový příspěvek na každé takové dítě. Že jsme to schválili zrovna na Mezinárodní den dětí, je shoda okolností, ale má to určitý symbolický význam,“ poznamenal předseda vlády Petr Fiala.

„Pětitisícový příspěvek je součástí našeho Deštníku proti drahotě. Nyní ho posíláme do Poslanecké sněmovny a doufám, že opoziční strany budou chtít pomoci rodinám s dětmi, samoživitelkám a samoživitelům stejně intenzivně jako my, nebudou projednávání tohoto zákona zdržovat, blokovat a že lidé opravdu budou moci tento příspěvek čerpat co nejdříve,“ podotkl premiér Fiala s tím, že právě na tyto rodiny mají současné negativní jevy – inflace, zdražování a rostoucí ceny energií – závažné dopady.

Vláda schválila také návrh novely zákona o důchodovém pojištění. Novela řeší nedostatek nového zákona o sociálně právní ochraně dětí, kdy od 1. ledna 2022 tzv. nezprostředkovaní pěstouni pobírají příspěvek při pěstounské péči namísto původní odměny pěstouna. Původní odměna se přitom pojila také s účastí na sociálním a zdravotním pojištění, ale u odměny pobírané od 1. ledna to už neplatí. Novela zákona o důchodovém pojištění proto má zabezpečit, aby tyto osoby byly na důchodovém pojištění účastny, a to až do zániku pěstounské péče u dítěte, které jim bylo svěřeno do péče 1. lednem 2022. Novela zákona také zavádí tzv. adaptační bonus pro osoby pečující o svěřené děti v náhradní rodinné péči.

Kabinet pošle do Parlamentu také návrh novely zákona o státní sociální podpoře a zákona o pomoci v hmotné nouzi. Tato novela například zjednodušuje administraci dávky státní sociální podpory příspěvek na bydlení, nově upravuje čerpání rodičovského příspěvku, aby se zvýšila možnost pro sladění rodinného a profesního života rodiče a zpřesňuje podmínky pro výplatu mimořádné okamžité pomoci v hmotné nouzi. „Snížíme tím i tu bariéru, která některým lidem bránila o tento příspěvek požádat, přestože na něj měli nárok. Schválili jsme také rychlejší čerpání rodičovského příspěvku a jeho maximální měsíční výši jsme zvýšili z 10 000 na 13 000 korun. To umožní rodičům rychlejší návrat do práce, ale také jim to umožní překlenout současné období, kdy kvůli inflaci rostou jejich výdaje,“ konstatoval premiér Fiala.

Další změny vláda navrhuje také v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Jejich cílem je motivovat zaměstnavatele k tomu, aby vytvářeli více míst se zkráceným pracovním úvazkem pro vybrané skupiny zaměstnanců, jako jsou například rodiče dětí do devíti let, osoby pečující o hendikepované děti do deseti let, zaměstnanci, kteří prošli rekvalifikací či lidé, kteří chtějí pracovat při studiu. Na tato pracovní místa by měl zaměstnavatel dostat slevu na pojistném.

Kabinet schválil také návrh speciálního zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu, který je reakcí na mimořádnou situaci způsobenou masivní vlnou uprchlíků z Ukrajiny. Návrh zavádí pojem nezbytná stavba, což je stavba dočasného charakteru, která má sloužit k ubytovávání uprchlíků, případně k zajištění související veřejné infrastruktury. Stavebníkem nezbytné stavby bude moci být pouze Česká republika, kraj, obec nebo jimi zřízená nebo založená právnická osoba a taková stavba bude mít jednodušší a rychlejší povolovací režim.

Vláda projednala také návrh na změnu na pozici náčelníka Generálního štábu Armády ČR. Prezidentu republiky navrhne, aby stávající náčelník generálního štábu armádní generál Aleš Opata ve funkci skončil k 30. červnu a od 1. července byl do této funkce jmenován současný ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost brigádní generál Karel Řehka.

Vláda také vyslovila souhlas s odvoláním Marka Šimandla z funkce ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace. Ve funkci skončí na vlastní žádost k 7. červenci. Kabinet souhlasil s návrhem 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra, aby se novým ředitelem ÚZSI od 8. července stal Petr Mlejnek.

Další články